Sale!

【ORDER】ROPE

25,000269,000

Bát chấmThìaBát cơm 5.8 x 11.5cmBát 5.4 x 17cmTô 8 x 17.4cm - 900mlTô 9.4 x 19.4cm - 1100mlTô 6 x 18.5cm - 550mlTô 6.9 x 19.9cm - 750mlTô 7.7 x 22.4cm - 1000mlTô 7 x 23cm - 1300mlTô 7.3 x 25.7cm - 1700mlTô 7.7 x 30.5cm - 2700mlTô 4.5 x 20cmTô 6 x 25cmĐĩa 18.5 x 18.5 x 5.1cmĐĩa 21 x 21 x 6cmĐĩa 18.1 x 3.3cmĐĩa 21 x 3.5cmĐĩa 18 x 4cmĐĩa 20.5 x 4.1cmĐĩa 29.5 x 17 x 3.8cmĐĩa 31 x 17.5 x 3.8cmĐĩa 27.7 x 11.7 x 3.3cmĐĩa 33 x 12.5 x 3.3cmĐĩa chảoClear
SKU: N/A Categories: ,

Additional information

Phân loại

Bát chấm, Thìa, Bát cơm 5.8 x 11.5cm, Bát 5.4 x 17cm, Tô 8 x 17.4cm – 900ml, Tô 9.4 x 19.4cm – 1100ml, Tô 6 x 18.5cm – 550ml, Tô 6.9 x 19.9cm – 750ml, Tô 7.7 x 22.4cm – 1000ml, Tô 7 x 23cm – 1300ml, Tô 7.3 x 25.7cm – 1700ml, Tô 7.7 x 30.5cm – 2700ml, Tô 4.5 x 20cm, Tô 6 x 25cm, Đĩa 18.5 x 18.5 x 5.1cm, Đĩa 21 x 21 x 6cm, Đĩa 18.1 x 3.3cm, Đĩa 21 x 3.5cm, Đĩa 18 x 4cm, Đĩa 20.5 x 4.1cm, Đĩa 29.5 x 17 x 3.8cm, Đĩa 31 x 17.5 x 3.8cm, Đĩa 27.7 x 11.7 x 3.3cm, Đĩa 33 x 12.5 x 3.3cm, Đĩa chảo