xiaolinghome.com

XIAOLINGHOME là nơi cung cấp các sản phẩm cho phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, đồ trang trí với tiêu chí GIÁ CẢ HỢP LÝ – CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO – MUA SẮM DỄ DÀNG – DỊCH VỤ CHU ĐÁO.

Phân loại

Bát chấm, Thìa, Bát cơm 5.8 x 11.5cm, Bát 5.4 x 17cm, Tô 8 x 17.4cm – 900ml, Tô 9.4 x 19.4cm – 1100ml, Tô 6 x 18.5cm – 550ml, Tô 6.9 x 19.9cm – 750ml, Tô 7.7 x 22.4cm – 1000ml, Tô 7 x 23cm – 1300ml, Tô 7.3 x 25.7cm – 1700ml, Tô 7.7 x 30.5cm – 2700ml, Tô 4.5 x 20cm, Tô 6 x 25cm, Đĩa 18.5 x 18.5 x 5.1cm, Đĩa 21 x 21 x 6cm, Đĩa 18.1 x 3.3cm, Đĩa 21 x 3.5cm, Đĩa 18 x 4cm, Đĩa 20.5 x 4.1cm, Đĩa 29.5 x 17 x 3.8cm, Đĩa 31 x 17.5 x 3.8cm, Đĩa 27.7 x 11.7 x 3.3cm, Đĩa 33 x 12.5 x 3.3cm, Đĩa chảo

+84372342223