Sale!

【ORDER】REVIVAL

15,00095,000

Bát chấmBát cơm 4.5 x 11.5cmBát 7.5 x 18cmBát 8.5 x 20cmĐĩa 18 x 3cmĐĩa 14 x 4cmĐĩa 21.5 x 4cmĐĩa 24 x 4.5cmĐĩa OvalCốcThìaClear
SKU: N/A Categories: ,

Additional information

Phân loại

Bát chấm, Bát cơm 4.5 x 11.5cm, Bát 7.5 x 18cm, Bát 8.5 x 20cm, Đĩa 18 x 3cm, Đĩa 14 x 4cm, Đĩa 21.5 x 4cm, Đĩa 24 x 4.5cm, Đĩa Oval, Cốc, Thìa