Sale!

【ORDER】Phụ kiện bàn ăn BLACK RETRO

35,000155,000

Đĩa lá 12.5 x 23.5 x 4cmĐĩa lá 20 x 31.5 x 3cmĐĩa vuông 16.5 x 16.5 x 1.5cmĐĩa vuông 22 x 22 x 2.5cmĐĩa tam giác 18.5 x 18.5 x 2cmĐĩa tam giác 27 x 27 x 3cmĐĩa tròn 8 x 1.5cmĐĩa tròn 23.5 x 2cmĐĩa tròn 21 x 3cmĐĩa tròn 23 x 3cmĐĩa trứng 21.5 x 27 x 5cmĐĩa trứng 21 x 26 x 3cmĐĩa quạt 15.5 x 25 x 2.5cmĐĩa quạt 14.5 x 22 x 2.5cmĐĩa CN 12 x 18 x 5cmĐĩa CN 18.5 x 19.5 x 3.5cmĐĩa dài 10.5 x 34 x 2.5cmĐĩa dài 11.5 x 31 x 3cmĐĩa cao 19.6 x 4cmĐĩa cao 26 x 2.9cmĐĩa cao 26 x 5.8cmĐĩa cắt 17 x 23.5 x 2.5cmĐĩa trăng 20 x 30 x 2cmĐĩa thoi 21 x 26 x 2cmĐĩa trám 12 x 23 x 2.5cmBát vuông 11 x 6cmBát 10.5 x 5.5cmBát dày 12.5 x 5cmTô 19 x 7cmTô 21 x 9cmTô 24 x 9.5cmTô xoáy 21.5 x 9.5cmTô 21 x 21 x 5cmBát sóng 14.4 x 4cmKhay vuông 18 x 3.7cmThìaCốcClear
SKU: N/A Categories: ,

Additional information

Phân loại

Đĩa lá 12.5 x 23.5 x 4cm, Đĩa lá 20 x 31.5 x 3cm, Đĩa vuông 16.5 x 16.5 x 1.5cm, Đĩa vuông 22 x 22 x 2.5cm, Đĩa tam giác 18.5 x 18.5 x 2cm, Đĩa tam giác 27 x 27 x 3cm, Đĩa tròn 8 x 1.5cm, Đĩa tròn 23.5 x 2cm, Đĩa tròn 21 x 3cm, Đĩa tròn 23 x 3cm, Đĩa trứng 21.5 x 27 x 5cm, Đĩa trứng 21 x 26 x 3cm, Đĩa quạt 15.5 x 25 x 2.5cm, Đĩa quạt 14.5 x 22 x 2.5cm, Đĩa CN 12 x 18 x 5cm, Đĩa CN 18.5 x 19.5 x 3.5cm, Đĩa dài 10.5 x 34 x 2.5cm, Đĩa dài 11.5 x 31 x 3cm, Đĩa cao 19.6 x 4cm, Đĩa cao 26 x 2.9cm, Đĩa cao 26 x 5.8cm, Đĩa cắt 17 x 23.5 x 2.5cm, Đĩa trăng 20 x 30 x 2cm, Đĩa thoi 21 x 26 x 2cm, Đĩa trám 12 x 23 x 2.5cm, Bát vuông 11 x 6cm, Bát 10.5 x 5.5cm, Bát dày 12.5 x 5cm, Tô 19 x 7cm, Tô 21 x 9cm, Tô 24 x 9.5cm, Tô xoáy 21.5 x 9.5cm, Tô 21 x 21 x 5cm, Bát sóng 14.4 x 4cm, Khay vuông 18 x 3.7cm, Thìa, Cốc